h1

فارسی


به وب سایت تخته نرد برلین خوش آمدید. آماتور، متوسط و یا بازیکن برتر شما می توانید با ما در یک فضای دلپذیر تجربه مسابقات هیجان انگیزی را داشته باشید . شرکت در مسابقات ماهانه قهرمانی و آماتوری برلین را به شما توصییه میکنیم !
تازه واردان مسابقات مدرس مسابقات دریافت خواهند کرد. بنابراین شما در طول مسابقات از یاری فردی برخوردارید و راهنمایی خواهید شد.
در تقویم تخته نرد برلین شما یک نمای کلی از تمام وقایع ما پیدا می کنید. پرسش , پیشنهاد و یا نظریاتتان را شما می توانید از طریق
ایمیل با ما در میان بگذارید.
ما بازی تخته نرد را با توجه به قوانین بین المللی بازی میکنیم ، لذا تمام بازیها با تا س دوبل کننده و قانون کرافورد انجام میشوند.
اگر شما سوالی دارید و یا می خواهید به ما پیشنهادی بدهید، لطفا با ما تماس بگیرید.
مسابقه معمولا – نه همیشه در دومین شنبه هر ماهی برگزار میشود. تاریخ تمامی مسا بقات در
تقویم تخته نرد برلین ثبت شده. در ماه نوامبر، مسابقات نهایی سالانه دو روز طول می کشد .
زمان: مسابقات شروع 13:00 ساعت (ثبت نام از ساعت 12:30 تا 12:55)
.en passant, Schönhauser Allee 58، 10437:Berlin مکا ن :
تلفن : 7383899 – 0177

سبک بازی : دور مقدماتی 5 بازی با سیستم هرکس با کس. برای همه پوشی. در صورت لزوم یک بازی یک امتیازی جهت تعین فرد هشتم بازی می شود. پس از آن دور اصلی با هشت بازیکن اول (با 7/7/9 امتیاز) و در شانس دوم هشت بازیکن بعدی (5/5/7 امتیاز) در سیستم یک حذفی.
هزینه ورودی :
قهرمانی: 42 € (+ 4 € ثبت نام + 4 € قلک سالانه ). اختیاری : 32 € (+ 3 € ثبت نام).
مبتدی: € 11 (+ 1 € ثبت نام ).
جایزه : به 3-6 بازیکن، بسته به تعداد شرکت کنندگان، پرداخت می شود. مبتدیان یک نشانه قدردانی دریافت خواهید کرد. موفق ترین زن جایزه بانو، و جایزه تازه وارد به موفق ترین تازه وارد داده می شود.
طول بازی با ساعت مخصوص با زمان 12 ثانیه مجانی برای هر حرکت وکل زمان 2 دقیقه و 30 ثانیه در ازای هر امتیاز.
تجهیزات: نیمی از شرکت کنندگان باید تخته خود را همراه بیاورند. لطفا ساعت و تخته نردتان را با خود بیاورید، اگر در دسترس است.

-> English
-> Français
-> Español
-> Româneşte
-> Türkçe
-> Ελληνικά
-> Pусский
-> آللغة آلعربية
-> 中文版
-> Deutsch (kurz)

%d Bloggern gefällt das: